Over ons 2019-09-27T08:58:25+00:00

Over ons

“Kinderen opvangen is samen proeven van het leven!”

Het Lieverdje biedt kwalitatieve reguliere en occasionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar op maat van ouder en kind.

We willen een warme, huiselijke leefomgeving creëren die ertoe bijdraagt dat elk kind zich goed in zijn vel voelt, zich thuis voelt, uitgedaagd wordt om al spelend de wereld te ontdekken en zich ten volle kan ontplooien in een veilige, vertrouwde omgeving. Het kind en zijn belevingswereld staan centraal.

We kiezen ervoor om kinderen van verschillende leeftijden samen te brengen in 1 leefgroep. Het kind verblijft zo tijdens de duur van de opvangperiode bij dezelfde begeleiders en kinderen. Zo kan er een hechte band ontstaan tussen begeleiders, kinderen en ouders. De kleine kinderen leren van de grote, terwijl de grote kinderen leren om zorg te dragen voor de kleintjes.

Samen met de ouders willen we vorm geven aan de opvoeding. Onze begeleiders investeren in een open, respectvolle dialoog. Dagelijks wisselen zij informatie uit, beantwoorden zij vragen en gaan zij in overleg met ouders over opvoedingsideeën.

Onze begeleiders hebben oog voor de individuele behoeftes van het kind, voor wat het kind denkt, voelt en wil. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op een eigen wijze en in een eigen tempo. Onze begeleiders bieden hen daarom geborgenheid en verzorging. Daarnaast leggen zij het accent van de begeleiding op het creëren van een rijke en gevarieerde (spel)omgeving waar kinderen door spel, fantasie en expressie gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Diversiteit: onze rijkdom, onze kracht!

Meer diversiteit betekent voor ons meer opties. Diversiteit, drager van verschil en gemeenschappelijkheid, creëert ruimte voor uitwisseling en ontplooiing. Als sociaaleconomische onderneming willen we bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving voor huidige en toekomstige generaties. Onze medewerkers, kinderen en ouders vormen samen een rijke mix aan talen, culturele achtergronden, religies, huidskleuren, persoonlijkheidskenmerken, …

Ons maatschappelijk engagement

Als sociaaleconomische onderneming willen wij een maatschappelijke meerwaarde realiseren door tewerkstelling te creëren en competenties te versterken met het oog op duurzame loopbanen. Onze aandacht gaat daarbij naar emancipatie, integratie en de positie van mensen uit kansengroepen. Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die door de mazen van het net vallen. Wij bieden mensen opleidingskansen en leerwerkmogelijkheden waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Waar mogelijk willen we doorstroom realiseren naar het normale economische arbeidscircuit. Dankzij een duurzame job waarin competentieversterking centraal staat, kunnen zij een volwaardige en zinvolle rol spelen in onze samenleving.

Als sociaaleconomische onderneming zetten wij ons in voor kwaliteitsvolle relaties met aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkelingskansen, non-discriminatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Wij organiseren opleiding, vorming en training voor al onze medewerkers.

Als sociaal economische onderneming bouwen wij verder aan een positieve inbedding in de maatschappij. Wij werken samen met diverse partners, bouwen netwerken op en gaan in gesprek met diverse lokale dienstenorganisaties.

Als sociaaleconomische onderneming werken wij aan milieuvriendelijke productieprocessen, het gebruik van milieuvriendelijke producten en een integraal milieuzorgbeleid.

Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat het rendement verder gaat dan alleen financiële winst. Ook de maatschappelijke winst telt mee.

Contacteer ons