Occasionele opvang 2019-12-17T13:20:05+00:00

Occasionele opvang

Occasionele kinderopvang (OKiDO) is flexibele opvang. Het is opvang op maat van ouder én kind. Het opvangplan wordt opgemaakt al naargelang de noden van het gezin, gaande van een halve dag tot enkele dagen per week. Voor onze occasionele kinderopvangplaatsen bestaat geen wachtlijst. Na inschrijving kan de opvang onmiddellijk starten.

Onze occasionele opvang richt zich op drie pijlers: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit.

Wij bieden occasionele (kortdurende) en urgente kinderopvang aan ouders omwille van:

 1. Werk- en studiegerelateerde situaties
  Het plots vinden van werk, een sollicitatiegesprek, start van een opleiding, het lopen van stage.
 2. Niet-werk- en studiegerelateerde situaties van het (kwetsbare) gezin
  • een acute crisissituatie in het gezin
  • de behoefte van een gezin aan een korte draaglastvermindering
  • de wenselijkheid voor het kind, om sociale of pedagogische reden
  • als wachtkamerfunctie totdat de gewenste hulpverlening kan opstarten door CKG, CAW, …

Voor occasionele opvang betalen de ouders een bijdrage berekend op basis van het belastbaar gezinsinkomen.

Voor dit soort opvang kan u terecht in onze vestigingen te Deurne (Sint Rochusstraat), te Borgerhout (Prins Leopoldstraat) en te Antwerpen (Twee Netenstraat).

Contacteer ons