Missie en Waarden 2021-01-04T11:07:21+00:00

 

 

Onze missie 

Partena en OZ Kinderopvang vzw biedt respectvolle en kwalitatieve kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Op die manier willen we ondersteuning bieden aan gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We hanteren daarbij het motto ‘ouder is koning, kind is keizer’.  

Vanuit onze rol als expert binnen de sector willen we bovendien het maatschappelijk referentiekader mee beïnvloeden waarbinnen mensen ‘ouders’ worden. Hiervoor onderhouden we een nauwe samenwerking met partners, beleidsmakers, ouders en medewerkers.  

We streven deze missie na door:  

  • te vertrekken vanuit het kind als een krachtig kind dat we stimuleren in zijn of haar welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling  
  • ervoor te zorgen dat er ontwikkelingskansen zijn voor alle kinderen met respect voor hun eigen ritme 
  • actief bij te dragen tot een verhoogd welzijn en comfort voor gezinnen  
  • op een respectvolle manier samen te werken met ouders, partners en collega’s  
  • te investeren in competente medewerkers met een grote betrokkenheid 
  • onze expertise te delen met derden, o.a. door consultancy en opleidingen aan te bieden 
  • actief op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven en partnerships met oog op een duurzame samenwerking   
  • pedagogische ontwikkelingen op de voet te volgen en van hieruit bij te dragen aan het beleid  

 

Onze waarden 

Partena en OZ Kinderopvang vzw staat garant voor kinderopvang in een kindvriendelijke, stimulerende en warme sfeer. We stellen daarbij enkele vaste kernwaarden voorop. Om deze tastbaar te maken voor ouders, kinderen en kinderbegeleiders hebben we deze weergegeven in de vorm van een waardenboom. 

Lees meer over onze waardenboom