Extra maatregelen omwille van het Coronavirus

Extra maatregelen

Vanaf donderdag 12 maart 2020 gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om ons ziektebeleid in de opvang te verstrengen.

Als Kinderopvang volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve maatregelen toe:

  • Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de kinderopvang.
  • Bij koorts wordt het zieke kind METEEN opgehaald. Wij hebben deze waarde vastgelegd op 38 graden. Het kind MOET 24 uur koortsvrij zijn en toelating van de arts krijgen voor het terug naar de opvang kan komen. Een briefje van de arts is dus VERPLICHT.
  • Als wij vinden dat de algemene toestand van het kind niet ok is vragen wij ook om het kind te komen ophalen (hoesten, verkouden, zwak, niet eten, niet slapen, niet drinken….) ook al heeft het kind geen koorts.
  • Mogelijke uitstappen, ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten gelasten we af of stellen we uit tot alvast eind mei. Buiten spelen vormt geen probleem.
  • We volgen strikt de bestaande hygiënische maatregelen in de Kinderopvang. We wassen vooral ook de handen regelmatig en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen.
  • Ook de deurklinken en de verzorgingsplaatsen worden na elk verzorgingsmoment ontsmet.
  • Grootouders (die tot de risicogroep behoren) moeten zoveel mogelijk beschermd worden. Daarom vragen we om de kinderen niet meer te laten brengen en ophalen door grootouders. Indien mogelijk zoek je hiervoor best een alternatief. Als je kind ziek is, geldt een algemeen advies om het niet te laten opvangen door de grootouders.

 

Wat met kinderen die in contact kwamen met iemand die besmet is door het coronavirus?

Kinderen die in nauw contact kwamen met een mogelijk of bevestigd geval kunnen naar de opvang gaan, indien ze zelf geen symptomen vertonen. De symptomen van het coronavirus lijken erg op die van griep: koorts, verkoudheid, hoesten en soms kan dit evolueren tot ademhalingsmoeilijkheden met een beeld van longontsteking.

 

Wat met kinderen die besmet zijn met het coronavirus?

Als een kind ziek is, blijft het thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang je kind thuis moet blijven.

2020-10-02T09:35:48+00:00