Home 2021-01-04T16:02:12+00:00

“Kinderen opvangen is samen proeven van het leven!”

Partena en OZ Kinderopvang 

Bij Partena en OZ Kinderopvang* organiseren we dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. We bieden zowel reguliere als occasionele opvang aan. Elk kind is welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke afkomst, nationaliteit, cultuur, geslacht, levensovertuiging of geloofDaarbij worden de rechten van elk kind uitdrukkelijk erkend en gerespecteerd. 

We vinden het belangrijk om kinderen met extra zorgbehoeften samen op te vangen met de andere kinderen. Uiteraard zorgen we waar nodig en mogelijk voor aangepaste zorg en begeleiding.  

Alle kinderdagverblijven van Partena en OZ Kinderopvang voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Decreet Kinderopvang van de overheid. Bovendien staat de opvang onder toezicht van Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien 

In onze opvang gelden de volgende wettelijke voorrangsregels bij het inschrijven van alle kindjes: 

  • kinderen van ouders die werken en/of een opleiding volgen 
  • kinderen van ouders met een laag inkomen 
  • kinderen van alleenstaande ouders 
  • kinderen van wie het broertje of zusje al in het kinderdagverblijf wordt opgevangen 
  • opvang omwille van pedagogische of sociale redenen 

We kijken ernaar uit om jouw kindje een warm welkom te mogen geven! 

Vind een kinderdagverblijf in jouw buurt  

Vraag nu je plaats aan 

* Sinds 1 januari 2021 voorzien Partena en OZ in gezamenlijke kinderopvang. Dit kadert in de fusie van beide organisaties, die vanaf 1/1/2022 (na goedkeuring van de bevoegde autoriteit) ook de ziekenfondsen van Partena en OZ één zal maken. 

Maatregelen n.a.v. de coronacrisis 

De laatste nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden uiteraard ook voor onze kinderdagverblijven. We volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Bovendien zijn we extra waakzaam voor ziektesymptomen en passen we de preventieve maatregelen toe zoals die worden voorgeschreven door Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien. 

RUST, REINHEID, REGELMAAT & EENVOUD, VERBINDING & EVENWICHT IN AFSTAND EN NABIJHEID, APPEL
DOEN OVER CULTUREN HEEN, VERZORGEN ALSOF HET VOOR JE EIGEN KIND IS, EVENWICHT, JEZELF LEREN
VRIJZETTEN, ONDERSTEUNEN MET RESPECT VOOR JOUW EIGEN EN DE ANDER ZIJN GRENZEN, WAAR KINDEREN
GEEN SPANNING ERVAREN, VRIJHEID VERBINDEN AAN VERANTWOORDELIJKHEID, ONTWIKKELINGSGERICHT,
ONZE KRACHT LEEFT TUSSEN ALMACHT EN ONMACHT, LEVEN IN RESPECT, EVENWICHT BETRACHTEN
TUSSEN ALLEEN EN TEZAMEN, HARD IN HET WAT, ZACHT IN HET HOE, KWALITEITSVOL, ERVARINGSGERICHT,
NATUURBELEVING, DIVERSITEIT, VERBINDENDE COMMUNICATIE, GEVEN, NEMEN EN ORDENING, KINDERBEGELEIDER
IS KONING, LESS IS MORE, BEREIDHEID TOT ZELFREFLECTIE

Het laatste nieuws

OZ-Het Lieverdje en Partena Kinderopvang bundelen de krachten!

We hebben groot nieuws bij Kinderopvang Het Lieverdje, en dat delen we natuurlijk graag met u:
Partena Kinderopvang en Kinderopvang Het Lieverdje (deel van OZ Groep) slaan binnenkort de handen in elkaar.
Samen sterker
Als onafhankelijke sociale dienstverleners met een brede kijk op gezondheid en welzijn werkten Partena en OZ al
langer nauw samen. […]