Home 2020-10-09T07:06:55+00:00

“Kinderen opvangen is samen proeven van het leven!”

Het Lieverdje

Bij Het Lieverdje kan je terecht voor kinderopvang. Het Lieverdje is erkend en vergund door Kind en Gezin. Het Lieverdje werkt inkomensgerelateerd, dit wil zeggen dat je een bedrag betaalt dat is afgestemd op je inkomen. Hier kan je alvast een simulatie maken.

Het Lieverdje organiseert dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Kinderen met extra zorgbehoeften worden samen met de andere kinderen opgevangen. In de mate van het mogelijke krijgen zij aangepaste zorg en begeleiding. Bij Het Lieverdje worden de rechten van het kind uitdrukkelijk erkend en gerespecteerd.

Elke groepsopvang voldoet aan de eisen die de overheid stelt voor een kwalitatieve kinderopvang zoals voorzien in het Decreet Kinderopvang. Wij bewaken de kwaliteit van de opvang, conform het Decreet en de bepalingen van de overheid, en volgens de richtlijnen van Kind en Gezin onder wiens toezicht de groepsopvang staat.

Bij het toekennen van een plaats hanteren we de volgende wettelijke voorrangsregels:

  • opvang omwille van pedagogische of sociale redenen
  • kinderen van ouders met een laag inkomen
  • kinderen van alleenstaande ouders
  • kinderen van wie het broertje of zusje al in het kinderdagverblijf wordt opgevangen

Overtuigd dat Het Lieverdje voor jouw kindje de geschikte opvang is? Vraag dan nu je plaats aan.

OZ Kinderpret

Het Lieverdje werkt ook samen met OZ Kinderpret, actief in de reguliere kinderopvang. OZ Kinderpret is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en een onderdeel van het Onafhankelijk Ziekenfonds, met kinderdagverblijven in Mortsel en Deurne.

Klik hier voor meer informatie over OZ kinderpret en inschrijvingen.

Sint Rochus – Deurne
Reserveren
Prins Leopold – Borgerhout
Reserveren
Kruger – Hoboken
Reserveren
Twee neten – Antwerpen
Reserveren
OZ Kinderpret Mortsel
Reserveren
OZ Kinderpret Deurne
Reserveren

RUST, REINHEID, REGELMAAT & EENVOUD, VERBINDING & EVENWICHT IN AFSTAND EN NABIJHEID, APPEL
DOEN OVER CULTUREN HEEN, VERZORGEN ALSOF HET VOOR JE EIGEN KIND IS, EVENWICHT, JEZELF LEREN
VRIJZETTEN, ONDERSTEUNEN MET RESPECT VOOR JOUW EIGEN EN DE ANDER ZIJN GRENZEN, WAAR KINDEREN
GEEN SPANNING ERVAREN, VRIJHEID VERBINDEN AAN VERANTWOORDELIJKHEID, ONTWIKKELINGSGERICHT,
ONZE KRACHT LEEFT TUSSEN ALMACHT EN ONMACHT, LEVEN IN RESPECT, EVENWICHT BETRACHTEN
TUSSEN ALLEEN EN TEZAMEN, HARD IN HET WAT, ZACHT IN HET HOE, KWALITEITSVOL, ERVARINGSGERICHT,
NATUURBELEVING, DIVERSITEIT, VERBINDENDE COMMUNICATIE, GEVEN, NEMEN EN ORDENING, KINDERBEGELEIDER
IS KONING, LESS IS MORE, BEREIDHEID TOT ZELFREFLECTIE

Het laatste nieuws

OZ-Het Lieverdje en Partena Kinderopvang bundelen de krachten!

We hebben groot nieuws bij Kinderopvang Het Lieverdje, en dat delen we natuurlijk graag met u:
Partena Kinderopvang en Kinderopvang Het Lieverdje (deel van OZ Groep) slaan binnenkort de handen in elkaar.
Samen sterker
Als onafhankelijke sociale dienstverleners met een brede kijk op gezondheid en welzijn werkten Partena en OZ al
langer nauw samen. […]